Auto - ubezpieczenie samochodu OC i AC
Pytanie

Posiadam ubezpieczenie mieszkania od zalań i innych zdarzeń losowych. Gdy zaleje mnie s±siad to mam uruchamiać własne ubezpieczenie czy i¶ć do sprawcy i upominać się o ubezpieczenie z jego polisy. Co mam zrobić gdy s±siad nie ma żadnego ubezpieczenia?

odpowiedz:
PZU ponosi odpowiedzialno¶ć za zalanie ubezpieczonego mieszkania przez s±siada, ale z prawem do regresu. Czyli po wypłacie odszkodowania mamy prawo zwrócić się do ubezpieczyciela s±siada o zwrot wypłaconej kwoty. W przypadku braku OC u tej osoby PZU może dochodzić roszczenia bezpo¶rednio od tej osoby.


Zadaj pytanie