Auto - ubezpieczenie samochodu OC i AC
Pytanie

Jestem pracownikiem Banku, złozyłam deklarację przystąpienia do grupowego ubezpieczenia typu P PLUS. Uposażyłam córkę, ale mam wątpliwość. Córka ma teraz 2 latka,gdybym (odpukać) zeszła z tego świata, jak zostałyby wypłacone środki córce? Drudie pytanie - jaka jest obecna kwota wypłaty w związku ze zgonem wskótek nieszczęśliwego wypadku?

odpowiedz:
Pieniądze zostałyby wypłacone prawnemu opiekunowi córki po Pani śmierci, najprawdopodobniej jej ojcu. Kwota zależy od tego, jaką polisę ma podpisana dana firma, nie ma jednej, odgórnie ustalonej.


Zadaj pytanie