Auto - ubezpieczenie samochodu OC i AC
Pytanie

Co oznacza suma ubezpieczenia dla AC określona w polisie, czy w przypadku wystąpienia szkody całkowitej powinna stanowić wartość pojazdu bezpośrednio przed zdarzeniem, od której winna być odjęta wartość pojazdu po zdarzeniu a różnica stanowić odszkodowanie ?

odpowiedz:
Suma ubezpieczenia oznacza wartość pojazdu w momencie zawierania polisy. Watość pojazdu przez zdarzeniem określa się od sumy ubezpieczenia odejmując amortyzację za okres używania pojazdu od podpisania polisy do zdarzenia.


Zadaj pytanie