Auto - ubezpieczenie samochodu OC i AC
Pytanie

17 kwietnia minął termin zapłaty raty ubezpieczenia PZU.jeśli zapłacę ratę 20 kwietnia czy stracę zniżkę?

odpowiedz:
Na tą chwile nie ma konsekwencji w związki z niezapłaceniem składki w terminie, jedynie problem może się pojawić przy kontroli policyjnej - brak potwierdzenia dokonania płatności za OC


Zadaj pytanie