Oblicz składkę PZU Dom
PZU Dom
Promocje
Usługi Assistance
Opcje dodatkowe
OWU PZU Dom
Cena / Oferta

PZU Dom - ubezpieczenie Domu i Mieszkania

 • Wszechstronne, kompleksowe ubezpieczenie wszystkich składników majątku, które daje gwarancję poczucia bezpieczeństwa w przypadku zniszczenia mienia spowodowanego przez zdarzenia losowe w tym m.in. ognia, przepięcia, dewastacji, akcję ratowniczą, a w odniesieniu do mienia ruchomego lub stałych elementów również kradzież z włamaniem i rabunek.
 • Nowość - ruchomości domowe, lokal mieszkalny lub DOM można ubezpieczyć w opcji od wszystkich ryzyk All Risk

Promocja

 • Nawet do 40 procent zniżki na ubezpieczenie:
  • Domu
  • Mieszkania
  • Altanki
  • Domu Letniskowego
  • Domu w Stadium Budowy
 • Regulamin promocji BZN 2014 PDF [0,04 MB]

Usługi Assistance

 • PZU Pomoc w domu - w przypadku zdarzenia, awarii PZU gwarantuje usługi Assistance:
  • hydraulika
  • elektryka
  • ślusarza
  • szklarz
  • dekarz
  • technik urządzeń grzewczych
  • murarz
  • stolarz
   * specjaliści rekomendowani przez PZU S.A.

Opcje dodatkowe

Ubezpieczenie mieszkania / domu można rozszerzyć o następujące opcje na jednej umowie ubezpieczenia:
 • OC w życiu prywatnym
 • Ubezpieczenie przedmiotów szklanych od stłuczenia
 • Ubezpieczenie nagrobka
 • Ubezpieczenie:
  • garaży
  • budynków niemieszkalnych, budynki gospodarcze
  • budowli w tym ogrodzenia, bramy, mała architektura
 • W umowie ubezpieczenie PZU Dom istnieje możliwość wprowadzenia Cesji na Bank na potrzeby zabezpieczenia kredytu hipotecznego.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PZU DOM


Oblicz składkę PZU Dom

tel. (22) 398 3333

lub online

 

 
PZU mUbezpieczenia - telefon: (22) 398 3333